Znajdź nas

Adres
ul. Marszałkowska 1
Warszawa, 00-500

Godziny
Poniedziałek—Piątel: 9:00–17:00
Sobota & Niedziela: 11:00–15:00

O witrynie

Kiedyś porady prawne mogliśmy uzyskać tylko w statycznych punktach. Teraz są również możliwe porady prawne online. Zapraszamy
Adwokat i radca prawny

Adwokat i radca prawny

Adwokat i radca prawny

Adwokat i radca prawny. Przede wszystkim adwokat zawsze zobowiązuje się do zachowania w  tajemnicy wszystkiego tego, o czym dowiedział się wcześniej przy udzielaniu niezbędnej pomocy prawnej. Taki obowiązek zdecydowanie nie może być ograniczony w czasie. Adwokat i radca prawny także w żadnym wypadku nie może wykonywać zawodu, jeżeli pozostaje w jakimś stosunku pracy. Szczególnie tyczy się to sytuacji, kiedy jego małżonek pełni funkcje sędziowskie, prokuratorskie albo w okręgu izby adwokackiej. Warto o tym pamiętać. Nie może także w żadnym wypadku wykonywać całej swojej pracy, gdy w okręgu izby jest jakaś spokrewniona z nim osoba albo spowinowacona w pierwszym stopniu i jeszcze pełni funkcje sędziowskie, prokuratorskie albo dochodzeniowo-śledcze.

Adwokat i radca prawny

Adwokat zawsze podlega ochronie prawnej. Wszystkie osoby  wykonujące ten zawód posiadają cały zbiór etyki i wszystkich zasad z nią związanych, których oczywiście muszą oni przestrzegać. Taki zbiór o czym zapewne nie wszyscy wiedzą jest w formie uchwały Naczelnej Rady Adwokackiej. Sprzeczne zawsze z godnością zawodu oraz zupełnie niedopuszczalne jest korzystanie z usług różnego typu pośredników. A nawet narzucanie jakiejś osobie pomocy prawnej czy umieszczanie reklam w prasie, Internecie oraz innych środkach masowego przekazu. Tego po prostu nie można dokonywać. Ogół wszystkich adwokatów oraz aplikantów adwokackich to jest przede wszystkim adwokatura. Nazywana jest ona także palestrą, czyli to jest właśnie cały samorząd tego zawodu.

Adwokat i radca prawny

Prawo związane z wykonywaniem zawodu adwokata posiada i nabywa tylko ten, który został wpisany  na listę adwokatów poprzez okręgową izbę adwokacką. Przede wszystkim jednak do konkretnych zadań każdej adwokatury należy już nie tylko reprezentowanie oraz ochrona członków. W tej chwili jest to także sprawowanie całego nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o wykonywaniu zawodu adwokata, doskonalenie zawodowe adwokatów czy nawet wszystkie rzeczy związane z kształceniem aplikantów adwokackich. Trzeba przyznać, że każda sprawa, która od razu trafia do adwokata jest całkowicie inna. Zawsze jednak cena za obsługę prawną ustalana jest na drodze bezpośredniej rozmowy z klientem. Na listę adwokatów może być w każdym wypadku wpisany ten, który posiada nieskazitelny charakter, korzysta z pełni praw publicznych oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych.